Công chức loại A2 là gì? Những ngạch thuộc công chức loại A2

Cập nhật ngày: Chủ nhật, 05/12/2021 14:10:32

1. Công chức loại A2 là gì? 

Đối với công chức loại A là công dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn tối thiểu phải từ bậc đại học trở lên. Công chức loại A được chia thành 3 nhóm nhỏ bao gồm A1, A2 và A3 dựa vào nhóm ngành chuyên môn.

Công chức loại A2 là gì?
Công chức loại A2 là gì?

Công chức loại A2 được chia thành 2 nhóm chính đó là A2.1 và A2.2 theo quy định tại bảng 2 được đề cập trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP cùng với các chế độ lương thưởng riêng biệt cho các vị trí cán bộ, lực lượng vũ trang và viên chức – công chức được bổ sung trong Nghị Định số 17/2013/NĐ-CP tại điểm B khoản 2 điều 1.

– Nhóm số 1 (A2.1) gồm 15 ngạch công chức đó là: Chuyên viên chính, Chấp hành viên tỉnh – thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra viên chính, Kiểm soát viên chính thuế, Kiểm toán viên chính, Kiểm toán viên chính ngân hàng, Kiểm toán viên chính hải quan, Thẩm kế viên chính, Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm – hàng hóa, Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự), Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự), Kiểm tra viên chính thuế và Kiểm lâm viên chính.

– Nhóm số 2 (A2.2) gồm 3 ngạch công chức gồm có Kế toán viên chính, Kiểm dịch viên chính động – thực vật và Kiểm soát viên chính đê điều. Trong đó, ngạch Kiểm soát viên chính đê điều là ngạch duy nhất có sự thay đổi về phân loại công chức.

Được phân thành 2 nhóm ngạch riêng biệt
Được phân thành 2 nhóm ngạch riêng biệt

2. Chế độ và lương của từng ngạch công chức loại A2

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được cơ quan Nhà nước ban hành rõ ràng về quy định bảng lương của hệ số lương công chức loại A2 dựa trên chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ công chức. Hệ số lương của công chức loại A2 được phân rõ ràng theo từng bậc cho 2 nhóm A2.1 và A2.2 cụ thể như sau:

– Đối với nhóm 1 (A2.1) được phân theo 8 bậc từ thấp đến cao với bậc 1 có hệ số lương cơ bản là 4.40, bậc 2 là 4.74, bậc 3 là 5.08, bậc 4 là 5.42, bậc 5 là 5.76, bậc 6 là 6.10, bậc 7 là 6.44 và bậc 8 là 6.78

– Đối với nhóm 2 (A2.2) cũng được chia thành 8 bậc từ thấp đến cao với bậc 1 có hệ số lương cơ bản là 4.0, bậc 2 là 4.34, bậc 3 là 4.68, bậc 4 là 5.02, bậc 5.36, bậc 6 là 5.70, bậc 7 là 6.04 và bậc 8 là 6.38.

Hệ số lương cho từng ngạch công chức loại A2
Hệ số lương cho từng ngạch công chức loại A2

Cách tính lương của công chức loại A2 sẽ được dựa trên những hệ số lương này theo quy định của Nhà nước, mức lương cơ bản của từng ngạch công chức sẽ được tính bằng công thức: (Lương cơ sở) x (hệ số lương tương ứng với từng ngạch). Theo quyết định được ban hành vào năm 2019 thì công chức loại A2 có mức lương cơ sở là 1.490.000 VND/tháng nhưng sau một năm thì Nhà nước đã điều chỉnh lên 1.600.000 VND/tháng. Mức lương cơ sở sẽ được thay đuổi theo từng năm, Chính phủ sẽ dựa vào các tiêu chí và thành tố khác nhau để nâng mức lương cơ sở lên phù hợp với lạm phát kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên do nền kinh tế và đời sống xã hội của người dân Việt Nam đang bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tình hình đại dịch Covid -19 nên Quốc hội đã tạm dừng chế độ tăng lương thường niên cho công chức sau đó quyết định vẫn giữ mức lương cơ sở như ban đầu là 1.490.000 VND/tháng. Để tính lương cơ bản cho từng ngạch thì chỉ cần lấy lương cơ sở (1.490.000) nhân với cấp bậc của từng ngạch, ví dụ như với bậc 1 của nhóm 1 thì được tính như sau: 1.490.000 x 4.74 = 6.556.000 VND/tháng.

Cách tính lương công chức dựa trên trình độ chuyên môn và cấp bậc trong ngành
Cách tính lương công chức dựa trên trình độ chuyên môn và cấp bậc trong ngành

3. Điều kiện để nâng ngạch công chức loại A2

Khi làm công chức loại A2 thì sẽ có cơ hội nâng ngạch và tăng cấp bậc miễn sao đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, tố chất và thâm niên nhất định trong từng ngạch. Việc nâng ngạch có thể là tăng bậc trong ngành chuyên môn của công chức giúp nâng mức lương cơ bản lên tối đa là bậc 8. Để nâng ngạch công chức loại A2 thì cần phải đáp ứng được một số điều kiện sau:

– Đáp ứng các yêu cầu của vị trí công việc và được bổ nhiệm vào các chức cấp cao thuộc bậc quản lý hay lãnh đạo trong ngành chuyên môn của công chức.

– Đối với từng ngạch sẽ có những quy định riêng về thời gian làm việc tối thiểu trong ngành, thông thường là 6 năm có thể luân chuyển giữa các ngạch nếu thuộc sự cho phép của Nhà nước.

– Công vụ loại A2 muốn nâng ngạch thì phải có thành tích làm việc xuất sắc trong quá trình làm việc và được công nhận bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chẳng hạn như đạt danh hiệu trong các cuộc thi đua trong cơ quan, có công trạng được khen thưởng hoặc trong quá trình làm nhiệm vụ đạt thành tích xuất sắc.

Điều kiện để nâng ngạch
Điều kiện để nâng ngạch 

– Càng muốn lên bậc cao thì việc nâng ngạch càng khó vì ngoài đáp ứng về mặt chuyên môn thì phải nhận được huân chương lao động hạng Nhất được khen thưởng trước tập thể công tác hoặc giành danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

– Đặc biệt muốn được đề xuất nâng ngạch thì trong quá trình công tác phải luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt chất lượng hiệu quả công việc từ loại Tốt trở lên.

– Nắm vững nền tảng chính trị đất nước cũng như liêm chính, trung thực trong quá trình làm việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật đề ra trong nghiệp vụ chuyên môn từ việc kỷ luật, xử phạt đến xét thưởng.

– Đáp ứng chuyên môn đối với vị trí công việc tương ứng với ngạch công chức muốn được nâng đảm bảo có năng lực và kỹ năng nghiệp vụ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Tùy vào từng ngạch sẽ có những yêu cầu nhất định đối với công chức về mặt bằng cấp hoặc chứng chỉ tương đương thể hiện trình độ chuyên môn chẳng hạn như chứng chỉ ngoại ngữ tiêu chuẩn, chứng chỉ tin học, bằng chứng nhận chuyên môn,…

Phải có thành tích làm việc xuất sắc mới được ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt nâng ngạch
Phải có thành tích làm việc xuất sắc mới được ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt nâng ngạch

Công chức loại A2 muốn được xét nâng ngạch thì phải cố gắng đạt được nhiều danh hiệu và thành tích xuất sắc trong suốt 3 năm liên tiếp khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao tính từ ngày được ứng cử vào vị trí đó. Quá trình làm việc của công chức ảnh hưởng rất nhiều tới việc đánh giá của ban lãnh đạo mỗi khi phê duyệt nâng ngạch. Vậy nên khi muốn được tăng bậc trong ngạch chuyên môn hoặc luân chuyển ngạch thì phải đáp ứng được mọi điều kiện bên trên. Càng lên bậc cao thì số lượng tuyển dụng càng ít mà tỷ lệ cạnh tranh khá cao nếu như không đạt được hiệu quả công việc tốt thì khó có thể nâng ngạch.

Bên trên là những thông tin liên quan đến công chức loại A2, đối với hạng này được phân chia rõ ràng 2 nhóm gồm nhiều ngạch khác nhau tương ứng với hệ số lương đặc thù cho từng ngành. Tất cả công chức đều có cơ hội được nâng ngạch nếu cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt trong quá trình làm việc.