File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất

Cập nhật ngày: Thứ bảy, 09/12/2023 13:23:21

Nickyssecretsociety cập nhật mới về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất. Bạn nhiều khả năng phóng to/thu nhỏ, hay tải về miễn phí thuận tiện trong việc tra cứu sau này nhé. Mong rằng những chia sẻ về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất sẽ giúp ít được & giải đáp những thắc mắc của mọi cá nhân.

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch dùng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích dùng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ chương trình dùng đất Huyện Phụng Hiệp hiện nay

Bản đồ chương trình dùng đất Huyện Phụng Hiệp hiện nay

Bản đồ quy hoạch dùng đất Huyện Phụng Hiệp tầm nhìn hiện nay – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Huyen Phung Hiep

Vị Trí Địa Lý và Đơn Vị Hành Chính

Huyện Phụng Hiệp là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Ngã Bảy
 • Phía đông nam giáp huyện Châu Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
 • Phía tây giáp huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ
 • Phía nam giáp huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
 • Phía bắc giáp huyện Châu Thành A
 • Phía đông bắc giáp huyện Châu Thành.

Huyện Phụng Hiệp có diện tích 485 km², dân số là 195.355 cá nhân[1], mật độ dân số đạt 388 cá nhân/km².

Đây là huyện có dân số đông nhất tỉnh.

Huyện Phụng Hiệp có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Cây Dương (huyện lỵ), Búng Tàu, Kinh Cùng và 12 xã: Bình Thành, Hiệp Hưng, Hòa An, Hòa Mỹ, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Phương Bình, Phương Phú, Tân Bình, Tân Long, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa với 128 ấp.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau là tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới: tinh Hậu Giang. Lúc này, Phụng Hiệp là huyện của tỉnh Hậu Giang, ban đầu bao gồm thị trấn Phụng Hiệp (huyện lỵ) và 11 xã: Đại Thành, Hiệp Hưng, Hòa An, Hòa Mỹ, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Phương Bình, Phương Phú, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa.

Ngày 21 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 174-CP[4] về việc chia một trong những số xã thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang như sau:

 • Chia xã Hòa An thành 3 xã: Hòa An, Hòa Lợi và Hòa Lộc.
 • Chia xã Tân Bình thành 3 xã: Tân Bình, Bình Chánh và Bình Thành.
 • Chia xã Hiệp Hưng thành 2 xã: Hiệp Hưng và Hưng Điền.

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, huyện Phụng Hiệp được xác định các đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Phụng Hiệp và 14 xã: Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Bình Thành, Tân Bình, Hòa An, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú, Hưng Điền, Tân Phước Hưng.

Ngày 7 tháng 12 năm 1990, giải thể 3 xã Tân Long, Bình Thành và Hưng Điền[5]. Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Cần Thơ[6]. Năm 1993, huyện Phụng Hiệp trở lại gồm thị trấn Phụng Hiệp và 11 xã: Đại Thành, Hiệp Hưng, Hòa An, Hòa Mỹ, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Phương Bình, Phương Phú, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa.

Ngày 24 tháng 8 năm 1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 80/1999/NĐ-CP[7] về việc thành lập các xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Long lên cơ sở 2.172 ha diện tích tự nhiên và 15.799 nhân khẩu của xã Long Thạnh.

Ngày 4 tháng 8 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 28/2000/NĐ-CP[8] về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó:

 • Thành lập thị trấn Cây Dương lên cơ sở 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 nhân khẩu của xã Hiệp Hưng
 • Thành lập thị trấn Kinh Cùng lên cơ sở 1.300 ha diện tích tự nhiên và 10.288 nhân khẩu của xã Hoà An.

Ngày 19 tháng 4 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 47/2002/NĐ-CP[9] về việc thành lập các xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Bình Thành lên cơ sở 2.392,97 ha diện tích tự nhiên và 9.497 nhân khẩu của xã Tân Bình.

Ngày 12 tháng 5 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP[10] về việc thành lập các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Thành lên cơ sở 1.481,1 ha diện tích tự nhiên và 6.924 nhân khẩu của xã Đại Thành.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11[11] về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một trong những số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang, bao gồm 3 thị trấn: Phụng Hiệp, Cây Dương, Kinh Cùng và 14 xã: Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Tân Thành, Bình Thành, Long Thạnh, Thạnh Hoà, Tân Bình, Hoà An, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước Hưng.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP[12] về việc thành lập thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang. Theo đó, thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy) lên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phụng Hiệp, xã Đại Thành, xã Tân Thành, 1.932,76 ha diện tích tự nhiên và 11.482 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 220 ha diện tích tự nhiên và 1.170 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phụng Hiệp còn lại 48.481,05 ha diện tích tự nhiên và 205.460 cá nhân, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 12 xã: Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Thạnh và các thị trấn Cây Dương, Kinh Cùng.

Ngày 24 tháng 1 năm 2011, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP[13] về việc thành lập thị trấn Búng Tàu lên cơ sở điều chỉnh 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Huyện Phụng Hiệp có 48.555 ha diện tích tự nhiên và 210.089 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 12 xã: Phương Bình, Phương Phú, Bình Thành, Tân Long, Tân Bình, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa An, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và 3 thị trấn: Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp

Bản đồ chương trình dùng đất hiện nay, Bản đồ chương trình dùng đất hiện nay, Bản đồ quy hoạch dùng đất Huyện Phụng Hiệp được Nickyssecretsociety cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thị trấn Búng Tàu, Thị trấn Cây Dương, Thị trấn Kinh Cùng, Xã Bình Thành, Xã Hiệp Hưng, Xã Hòa An, Xã Hòa Mỹ, Xã Long Thạnh, Xã Phụng Hiệp, Xã Phương Bình, Xã Phương Phú, Xã Tân Bình, Xã Tân Long, Xã Tân Phước Hưng, Xã Thạnh Hòa.

Download DatNenVietNam Gif
File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://Nickyssecretsociety/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Nickyssecretsociety để được hỗ trợ dùng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi cá nhân!

GIẢI ĐÁP VỀ DỮ LIỆU QUY HOẠCH

Dữ liệu quy hoạch có chính xác không?

Dữ liệu quy hoạch của Nickyssecretsociety chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang website sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của website.

Tôi có phải trả tiền để dùng?

KHÔNG, Nickyssecretsociety chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Cách nào để tải quy hoạch?

Đọc bảng mô tả ký hiệu và dùng link tải lên bảng link download bằng chức năng Search sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần Tra Cứu quy hoạch

Dữ liệu có phải mới nhất?

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu chương trình dùng đất hiện nay, 2022 và Quy hoạch dùng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. tuy nhiên vẫn có một trong những số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file chương trình mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó

Tôi nhiều khả năng Donate cho Website không?

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website gia tăng tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

KIỂM TRA TEST QUY HOẠCH MIỄN PHÍ TỪ CỘNG ĐỒNG

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật thường xuyên và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn nhiều khả năng ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 9907099999 / Chủ TK: Nguyễn Anh Trí
Momo: None

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất nhiều khả năng. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

 • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi cá nhân không hạn chế số lần.
 • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Kết quả kiểm tra QH nhiều khả năng chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
 • Quy định gửi check QH mọi cá nhân cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất nhiều khả năng như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
 • nhiều khả năng online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi cá nhân vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi chúng tôi. Xin cảm ơn!

Từ khoá liên quan về chủ đề File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Nickyssecretsociety – Kênh Thông Tin Bất Động Sản

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất rồi nhé. Hãy cùng Nickyssecretsociety đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức thống kê hữu ích hơn nhé!. Cảm ơn các bạn đã để mắt giám sát.

Nguồn: File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang Mới Nhất