Hướng dẫn cách viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động chi tiết

Cập nhật ngày: Thứ bảy, 23/09/2023 07:21:10

1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng được không?

1.1. Thời gian người lao động cần báo trước cho người sử dụng lao động

Người lao động sẽ được chấm dứt hợp đồng đơn phương, tuy nhiên người lao động sẽ báo trước cho người sử dụng lao động thời gian như sau:

– Người lao động cần báo trước ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không có thời hạn xác định.

– Người lao động cần báo trước ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng có thời hạn xác định rõ ràng từ 12 đến 36 tháng.

– Người lao động được chấm dứt hợp đồng lao động khi thời hạn xác định dưới 12 tháng và cần báo trước ít nhất 3 ngày.

– Một số ngành, nghề hay công việc đặc thù thì bạn cần báo trước theo quy định của Chính phủ.

Thời gian người lao động cần báo trước cho người sử dụng lao động
Thời gian người lao động cần báo trước cho người sử dụng lao động

Người lao động bị ốm, đau hoặc tai nạn đã điều trị 90 ngày làm việc liên tục, với những người xác định thời hạn hợp đồng lao động và một phần tư thời hạn hợp đồng lao động với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc công việc cụ thể có thời hạn hợp đồng dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được phục hồi. Những trường hợp này cần báo trước ít nhất 3 ngày cho người sử dụng lao động và được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu người lao động không được bố trí đúng công việc, điều kiện làm việc, không được trả lương theo thỏa thuận trong hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo trước cho người sử dụng lao động 3 ngày.

1.2. Trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước khi gặp phải một số trường hợp sau đây:

– Người lao động không được bố trí đúng với công việc, địa điểm làm việc hoặc không đảm bảo điều kiện làm việc theo đúng thỏa thuận đã đề ra trước đó trong hợp đồng.

Trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
Trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Người lao động không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

– Người lao động bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi, cử chỉ nhục mạ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người lao động hoặc bị cưỡng bức lao động.

– Người lao động bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Người lao động nữ mang thai nên phải nghỉ việc theo các chỉ định của cơ sở y tế, khám chữa bệnh có thẩm quyền.

– Người lao động có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục được công việc.

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của luật đề ra, trừ các trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Người lao động được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm để giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

– Người sử dụng lao động không trung thực khi cung cấp thông tin, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Sau khi xem xét các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần tiến hành bước tiếp theo là viết đơn xin chấm dứt hợp đồng.

2. Cách viết đơn xin chấm dứt hợp đồng

Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn chỉnh được viết như sau:

Cách viết đơn xin chấm dứt hợp đồng
Cách viết đơn xin chấm dứt hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

MẪU ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi:………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………

Bộ phận:………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày …… tháng …… năm …….

Lý do:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi đã bàn giao công việc cho:……………… Bộ phận:…………………………………

Các công việc được bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận                                                       Người làm đơn 

2.1. Phần mở đầu đơn xin chấm dứt hợp đồng

Bạn có thể mua đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động theo mẫu có sẵn hoặc viết tay. Phần mở đầu gồm có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên lá đơn, phần kính gửi và thông tin cá nhân, bộ phận bạn làm việc.

Phần mở đầu đơn xin chấm dứt hợp đồng
Phần mở đầu đơn xin chấm dứt hợp đồng

Mở đầu của đơn xin chấm dứt hợp đồng theo mẫu có sẵn quốc hiệu, tiêu ngữ. Nếu bạn viết tay thì cần viết in hoa quốc hiệu, tiêu ngữ mỗi mục cần cách nhau bởi dấu gạch ngang. Ví dụ:

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Tiếp đó là tên của lá đơn, bạn cũng cần viết in hoa và nổi bật nhất trong tờ đơn. Ví dụ: “ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”.

Phần “kính gửi” bạn cần ghi tên Ban quản lý hoặc Giám đốc công ty, doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: “Ban quản lý Công ty TNHH XYZ” hay “Giám đốc công ty TNHH ABC”.

Phần khai báo thông tin cá nhân: Bạn cần ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ làm việc của bạn. Ví dụ:

“Tên tôi là: Nguyễn Thanh Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

Bộ phận: Hành chính – nhân sự”

Phần khai báo thông tin cá nhân
Phần khai báo thông tin cá nhân

Sau khi đã xong phần mở đầu, ta cũng đến với phần nội dung nhé!

2.2. Nội dung đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung của đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động có một số mục như: Thời gian nghỉ việc kể từ ngày, lý do, tôi đã bàn giao công việc cho ai và cho bộ phận nào, nội dung công việc bàn giao.

Thời gian chấm dứt hợp đồng lao động: Bạn cần đọc kỹ các mục ở phần đầu tiên trong bài viết, để đưa ra quyết định mình sẽ được chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày nào. Ngoài ra, khi bạn ghi chính thức ngày tháng, bên doanh nghiệp, công ty sẽ nắm được thời gian bạn nghỉ và tìm kiếm nhân sự phù hợp. Ví dụ: “Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2021”.

Nội dung đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động
Nội dung đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động

Phần trình bày lý do chấm dứt hợp đồng lao động là phần quan trọng nhất trong lá đơn của bạn. Đây là lý do quan trọng quyết định sếp có phê duyệt lý do của bạn hay không. Vì vậy, bạn cần trình bày rõ ràng, rành mạch và đầy đủ ý. Lý do bạn có thể nêu những lý do thỏa đáng của mình như: Nghỉ hưu, nghỉ thai sản, công việc không phù hợp,… Ví dụ: “Sau một khoảng thời gian dài may mắn làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời tại công ty, tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp với công việc cũng như cách thức vận hành của công ty. Do vậy, tôi viết đơn này để xin nghỉ việc tại công ty và tìm cho mình một công việc phù hợp hơn.”

Phần bàn giao công việc, nội dung bàn giao bạn cần ghi cụ thể và rõ ràng, ghi rõ từng công việc đã được bàn giao và người cụ thể được bàn giao. Ví dụ:

“Tôi đã bàn giao công việc cho: Nguyễn Ngọc Anh

Bộ phận: Hành chính – Nhân sự

Công việc được bàn giao:

– Tuyển dụng nhân sự mới

– Đào tạo nhân sự

– Thực hiện một số thủ tục và soạn thảo hợp đồng lao động cho nhân viên…”

2.3. Phần cuối đơn xin chấm dứt hợp đồng

Phần cuối lá đơn xin chấm dứt hợp đồng, bạn cần cam đoan những gì mình nói là đúng và thể hiện mong muốn ban lãnh đạo sẽ chấp thuận yêu cầu của bạn. Cảm ơn và ký ghi rõ họ tên. Ví dụ:

“Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho trưởng bộ phận có liên quan trước khi xin nghỉ việc.

Kính mong Ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được xin thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!”

Phần cuối đơn xin chấm dứt hợp đồng
Phần cuối đơn xin chấm dứt hợp đồng

Bạn ký và ghi rõ họ tên vào mục người làm đơn ở cuối bên phải tờ đơn và trưởng bộ phận của bạn sẽ ký vào bên trái tờ đơn, mục trưởng bộ phận.

3. Lưu ý khi viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động

Khi viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, bạn cần trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Lý do bạn đưa ra cần chính đáng và phù hợp.

Về cơ bản, đơn xin chấm dứt hợp đồng khá ngắn gọn và ít mục, bạn không cần trình bày rườm rà. Tuy nhiên, để đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn cần trình bày và thể hiện rõ ràng căn cứ xin nghỉ việc và cần đảm bảo về thời hạn chấm dứt hợp đồng trong đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, khi bạn không đảm bảo đúng điều kiện xin nghỉ việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về những trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn sẽ bị coi là xin nghỉ trái quy định của pháp luật và bạn sẽ phải gánh chịu những nghĩa vụ dưới đây:

Lưu ý khi viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động
Lưu ý khi viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động

– Bạn sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động đề ra.

– Bạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người lao động nếu có.

– Bạn phải bồi thường một khoản tiền cho người sử dụng lao động với mức lương tương ứng mà bạn được hưởng với những ngày quá hạn thời gian báo trước.

Chính vì những lý do trên, bạn cần lưu ý đặc biệt về thời hạn báo trước để tránh thiệt hại về tiền bạc.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động và một số lưu ý cần thiết khi chấm dứt hợp đồng lao động. Hãy theo dõi timviec365.com để đọc được những bài viết hay và bổ ích nhé!

Icon Suggest

Cách viết đơn xin nghỉ việc

Ngoài bài viết về đơn xin chấm dứt hợp đồng, bạn có thể tham khảo bài viết về cách viết đơn xin nghỉ việc dưới đây nhé:

Cách viết đơn xin nghỉ việc

mẫu cv xin việc

');
$('#js_share').append("");

else box_cv.addClass('hidden');
);
$('.close_banner_cv').click(function()$('.box_banner_cv').addClass('hidden none'));
$('.bottom_bot_dt .button').click(function()
e=$(this);
target=e.parent().prev();
fa=e.find('.fa');
if(!target.hasClass('full'))
target.addClass('full');
e.attr('src','/images/dropup_blog.svg');

else
target.removeClass('full');
e.attr('src',"https://timviec365.com/images/dropdown_blog.svg");

offset=target.parent().offset().top - 25;
$('html,body').animate(scrollTop:offset,1000)
);
$('a[href$=".docx"]').html('Tải xuống ngay.docx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".doc"]').html('Tải xuống ngay.doc').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".pdf"]').html('Tải xuống ngay.pdf').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xlsx"]').html('Tải xuống ngay.xlsx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xls"]').html('Tải xuống ngay.xls').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".rar"]').html('Tải xuống ngay.rar').addClass('download_365').attr("download", "");
$('a[href$=".zip"]').html('Tải xuống ngay.zip').addClass('download_365').attr("download", "");
});