Mẫu chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận | Chuẩn nhất

Cập nhật ngày: Thứ sáu, 01/03/2024 06:21:41
Rate this post

Đất đai luôn được coi là tài sản lớn của mỗi cá nhân hay gia đình. Chình vì vậy, ngày nay khi phát sinh các cuộc giao dịch, mua bán đất, tất cả những thỏa thuận của cả hai bên đều được ghi lại trong hợp đồng. tuy nhiên trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người coi nhẹ vấn đề này.

Thay bằng kí và đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì họ chỉ giao dịch với nhau bằng miệng và giấy tờ viết tay mà không có công chứng. Vậy thông tin thông tin trong giấy chuyển nhượng viết tay là gì? Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị pháp lý hay không?

1. Thông tin về mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 

1.1. Khái niệm 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là gì? Thực tế hiện nay, pháp luật Việt Nam không có văn bản quy định rõ ràng liên quan đến khái niệm giấy sang nhượng đất viết tay hay giấy mua bán nhà đất viết tay. Đây là cụm từ mà người dân vẫn dùng để chỉ về một loại hợp đồng giao dịch, mua bán nhà đất  không được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trong giấy tờ mua bán nhà đất viết tay cũng thể hiện được đầy đủ các điều khoản cũng như thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Nó cũng được dùng để làm căn cứ xác định quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Văn bản này có thể viết tay hoặc đánh máy với các điều khoản đã được thỏa thuận trước. Nó được xác nhận bởi 3 bên là bên mua, bên bán và người làm chứng. Loại giấy tờ này không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người làm chứng nếu xét về mặt pháp luật hoặc có tranh chấp xảy ra thì họ không đủ tư cách để chứng minh cho tờ giấy viết tay đó có giá trị về mặt pháp lý.

Mẫu Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay là gì?
Mẫu Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay là gì?

1.2. đặc tính 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay gồm một số đặc tính nổi bật sau:

Nó được viết bằng tay hoặc đánh máy thành văn bản hoàn chỉnh

Trong văn bản hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến việc chuyển giao quyền áp dụng đất mà hai bên đã thỏa thuận.

Không được công chứng, chứng thực của Văn phòng công chứng hoặc UBND cấp xã.

1.3. chức năng 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có chức năng gì?

Vai trò của giấy chuyển nhượng đất viết tay 
Chức năng của giấy chuyển nhượng đất viết tay

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Giấy chuyển nhượng, mua bán nhà đất viết tay được coi là bằng chứng ghi lại những thỏa thuận giữa bên có yêu cầu bán và bên có yêu cầu mua. Sau khi giấy viết tay này được lập thì các bên sẽ làm đúng theo những điều kiện đã được ghi lại trong hợp đồng. Cụ thể, chức năng của mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay với từng đối tượng như sau:

Với người có yêu cầu mua đất

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là văn bản chứng  minh mảnh đất cùng với những tài sản gắn liền với mảnh đất ấy sẽ thuộc về quyền sở hữu của người mua khi người mua làm đầy đủ các quyền, nghĩa vụ cũng  như đã thanh toán đủ tiền như đã thỏa thuận.

Đối với người bán đất

 Giấy bán/ chuyển nhượng đất viết tay đã thể hiện được đúng và đủ số tiền mua bán đất theo đúng thỏa thuận của hai bên, theo đúng như thời hạn đã thỏa thuận. Lúc này người bán đất phải tiến hành chuyển đổi  quyền sở hữu đất cho người mua.

Đối với cơ quan quản lý nhà đất

Mẫu giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay giúp cho cơ quan hữu quan có thể nắm bắt được tình hình chuyển nhượng, mua bán đất đai trong khu vực mình quản lý. Từ đó tạo cơ sở để .UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Tóm lại, văn bản chuyển nhượng nhà đất viết tay đóng chức năng quan trọng với cả người mua, người bán cũng như cơ quan quản lý của nhà nước. Đồng thời, văn bản này cũng tạo thành hành lang pháp lý có giá trị bảo vệ tất cả các bên tham gia giao dịch. Văn bản này cũng có giá trị pháp lý, có khả năng xử lý khi phát sinh nếu có vấn đề sau này.

Văn bản này cũng đảm bảo cho việc kiểm tra, giám sát việc làm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và sau cùng mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay này còn đảm bảo sự ổn định các quan hệ sở hữu tài sản và tạo ra sự công bằng trong xã hội.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất chăn nuôi trồng trọt viết tay

2. Giấy viết tay có giá trị pháp lý hay không? 

2.1. Nếu giao dịch làm trước ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 1, điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, những trường hợp dưới đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất mà không phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất hoặc có mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay.

đầu tiên, đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng được tiến hành trước ngày 1/1/2008.

thứ II, những thửa đất được nhận chuyển nhượng, nhận tặng hoặc cho quyền áp dụng đất trong khoảng thời gian từ 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền áp dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý không
Giấy viết tay chuyển nhượng quyền áp dụng đất có giá trị pháp lý không

2.2. Nếu giao dịch làm sau ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 2 điều 129 của bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản tuy nhiên vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã làm ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải làm việc công chứng, chứng thực”.

thông tin này nhằm giảm thiểu các hợp đồng vô hiệu khi có quá nhiều người đã chọn hình thức viết tay để làm hợp đồng giao dịch. Trong bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ ràng điều kiện để giấy mua bán, chuyển nhượng đất viết tay có hiệu lực cho dù không được công chứng, chứng thực bao gồm: một bên hoặc các bên tham gia đã làm ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong giao dịch.

Hiểu một cách đơn giản, nếu như bên mua đất mà chưa trả đủ ⅔ số tiền thỏa thuận giao dịch đất đai thì người bán có quyền yêu cầu phía tòa án công bố vô hiệu hóa giao dịch bởi không đáp ứng được điều kiện công chứng về mặt hình thức.

3. Mẫu giấy viết tay chuyển nhượng quyền áp dụng đất 

Dưới đây là mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay bạn có thể nghiên cứu khi thỏa thuận, mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN áp dụng QUYỀN áp dụng ĐẤT

Địa chỉ… ngày … tháng … hiện nay

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền áp dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và làm chuyển nhượng quyền áp dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức áp dụng: áp dụng riêng: ………………… m2; áp dụng chung:…. …….m2

Mục đích áp dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn áp dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc áp dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền áp dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền áp dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền áp dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu nghĩa vụ đóng.

Điều 05: Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình làm Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những thông tin được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết làm đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Nickyssecretsociety thống kê lại. Hy vọng với những gợi ý trên sẽ giúp cho người mua/người bán có những căn cứ để viết hợp đồng hợp pháp, có giá trị pháp lý cho cuộc giao dịch của mình.

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của Nickyssecretsociety EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể nghiên cứu khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của Nickyssecretsociety tại đây

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất chưa có sổ đỏ

——————————————————————————————

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Nickyssecretsociety – Kênh Thông Tin Bất Động Sản

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận  rồi nhé. Hãy cùng Nickyssecretsociety đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức thống kê hữu ích hơn nhé!. Cảm ơn bạn đã để mắt theo dõi.

Nguồn: Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận