Những quy định về thuê tham vấn quản lý dự án 2022

Cập nhật ngày: Thứ năm, 11/08/2022 07:28:12

Việc thuê về tham vấn quản lý dự án là vận hành khá phổ biến trong các ngành vận hành về đầu tư dự án ngày nay. Và nghi vấn thường gặp thời nay là những quy định về thuê tham vấn quản lý dự án có gì mới? Pháp luật quy định như thế nào về những dự án có đủ điều kiện thuê quản lý? Bài viết dưới đây là những giải đáp liên quan đến các quy định về thuê quản lý dự án hiện hành. Hãy cùng giám sát nhé

Các điều kiện về tham vấn quản lý dự án theo quy định

Theo căn cứ pháp lý Luật Xây dựng năm 2014, nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng về các điều kiện tham vấn quản lý dự án theo quy định như sau:

Quy định về điều kiện của cơ quan tham vấn dự án khi

Các cơ quan này phải có đủ điều kiện và năng vận hành trong ngành xây dựng thích hợp với chỗ làm quản lý dự án theo từng qui mô và từng loại dự án. Các cá nhân đảm nhận các vị trí quan trọng như giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn thích hợp, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác và những chứng chỉ hành nghề thích hợp với qui mô và loại dự án.

Khoản này đã được quy định rõ ràng và được hướng dẫn tại điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án xây dựng của Bộ Xây dựng.

Về phạm vi vận hành

 • Hạng 1: được phép quản lý các dự án cùng loại
 • Hạng 2: được phép quản lý các dự án cùng loại từ hạng B trở xuống
 • Hạng 3: được phép quản lý các dự án cùng loại C và các dự án được yêu cầu lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Ảnh 1: các điều kiện về tham vấn quản lý dự án theo quy định (Nguồn: Internet)

Các hạng khả năng về tham vấn cơ quan quản lý dự án

Bộ Xây dựng đã quy định rõ về các cơ quan tham gia vận hành cơ quan quản lý dự án theo khả năng ứng với qui mô và loại dự án như sau:

Hạng 1

 • Cá nhân đảm nhận các chức vụ quan trọng như giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề liên quan với quản lý dự án hạng 1. Chứng chỉ này phải thích hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ khả năng.
 • Cá nhân phụ trách các ngành chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề liên quan và thích hợp với những chỗ làm đảm nhận.
 • Cá nhân tham gia vào quản lý dự án phải có chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp dự án và chỗ làm đảm nhận. Phải có chứng chỉ khả năng tương đương.
 • Đã làm được ít đặc biệt 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án thuộc nhóm B cùng loại trở lên.

Hạng 2

 • Cá nhân đảm đương vị trí giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên. Và chứng chỉ này phải thích hợp với loại dự án đã đăng ký cấp chứng chỉ khả năng.
 • Cá nhân phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ khả năng từ hạng II trở lên.
 • Các nhân tham gia làm quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề thích hợp với dự án đã đăng ký.
 • Đã làm ít đặc biệt 01 dự án hạng B trở lên và 02 dự án từ hạng C trở lên.

Hạng 3

 • Cá nhân đảm nhận vị trí giám đốc dự án phải có chứng chỉ khả năng tương đương hoặc từ hạng III trở lên.
 • Cá nhân phụ trách ngành chuyên môn phải có chứng chỉ khả năng từ hạng III trở lên.
 • Cá nhân làm dự án phải có chuyên môn, nghiệm vụ và chứng chỉ liên quan đến hạng của dự án.

Ảnh 2: các hạng khả năng về tham vấn cơ quan quản lý dự án (Nguồn: Internet)

Các quy định về thuê tham vấn quản lý dự án

Dưới đây là các quy định về thuê tham vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của chính Phủ về đầu tư xây dựng:

 • Đối với các dự án dùng ngân sách gia đình nước, vốn gia đình nước ngoài ngân sách, hình thức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo Luật xây dựng năm 2014.
 • Trong trường hợp nếu cá nhân quyết định đầu tư giao cơ quan, cơ quan quản lý, dùng vốn đầu tư để xây dựng các công trình là chủ đầu tư dự án thì cá nhân quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có nghĩa vụ ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để làm quản lý dự án theo khu vực.
 • Cơ quan tham vấn quản lý dự án nhiều khả năng đảm nhận một trong những phần hoặc toàn phần của thông tin quản lý dự án theo hợp đồng đã ký kết.
 • Chủ đầu tư phải có nghĩa vụ giám sát việc làm hợp đồng tham vấn quản lý dự án và xử lý các vấn đề liên quan nếu có.

Ảnh 3: các quy định về thuê tham vấn quản lý dự án (Nguồn: Internet)

Như vậy, bài viết vừa chia sẻ đến bạn các quy định về thuê tham vấn quản lý dự án năm 2021. vận hành thuê quản lý dự án là vận hành khá phổ biến ngày nay. Tuy nhiên, các vận hành đã được quy định rõ ràng theo luật được ban hành bởi chính phủ. Vì vậy, các chủ đầu tư cần nắm rõ luật để làm đúng quy trình và tránh những sai phạm trong quá trình làm việc thuê tham vấn quản lý dự án.