Những điều bạn nên biết về quyền áp dụng đất hiện nay

Cập nhật ngày: Chủ nhật, 03/07/2022 09:03:41
Những điều về quyền sử dụng đất ai cũng nên biết
Những điều về quyền áp dụng đất ai cũng nên biết

Rất nhiều người dù hiện sở hữu đất đai tuy nhiên lại không năm rõ được quyền áp dụng đất là gì, đi kèm với nghĩa vụ nào. Hôm nay, NewsMogi sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người áp dụng đất cũng như một số thông tin liên quan. Nào hãy cùng nghiên cứu ngay nhé.

Quyền áp dụng đất là gì?

Quyền áp dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ mảnh đất của mình. Hoặc được phép chuyển nhượng lại quyền áp dụng cho các chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho… thích hợp với quy định của nhà nước.

Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ mảnh đất của mình.
Quyền áp dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ mảnh đất của mình.

Người áp dụng đất có các quyền sau đây:

 • 1) Quyền được cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất;
 • 2) Hưởng thành quả làm công ăn lương, kết quả đầu tư trn đất;
 • 3) Hưởng các quyền lợi do công trình của Nhà nước về bảo vệ, nâng cấp đất chăn nuôi trồng trọt;
 • 4) Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc nâng cấp, bồi bổ đất chăn nuôi trồng trọt;
 • 5) Được Nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm phạm đến quyền áp dụng (qsd) đất hợp pháp của mình;
 • 6) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Người áp dụng đất được làm các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho qsd,.. theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận áp dụng đất

Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận được thể hiện qua một số chức năng phổ biến sau:

 • Căn cứ xác nhận ai là chủ đất, chủ sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận là căn cứ để xác định ai là người có quyền sd đất. Ai là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thông tin tại trang bìa hoặc trang ghi thông tin biến động. Do đó, nếu đất sở hữu là hợp pháp thì chủ đất đó nên làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất.
 • Điều kiện làm các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho. Hoặc thế chấp qsd đất.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng,…. thì chủ đất cần làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền áp dụng đất theo quy định.
Giấy chứng nhận qsd đất rất quan trọng.
Giấy chứng nhận qsd đất rất quan trọng.

Nghĩa vụ của người áp dụng đất

Ngoài những quyền của người áp dụng đất được nêu trên thì người áp dụng cũng cần phải tìm hiểu về nghĩa vụ của mình trong quá trình áp dụng đất. Những nghĩa vụ của chủ đất được quy định cụ thể như sau:

 • Chủ đất có nghĩa vụ áp dụng đất theo đúng mục đích biệt ghi trong giấy chứng nhận qsd đất. Không được phép lấn chiếm đất. Chỉ áp dụng đất đúng ranh giới thửa đất được ghi trong giấy chứng nhận đất. Việc áp dụng đất phải đúng theo quy định kể cả áp dụng độ sâu và chiều cao được phép của thửa đất.
 • làm đầy đủ việc đăng ký kê khai đất đai. Đảm bảo làm đủ các thủ tục cần thiết khi làm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê. Hoặc tặng/cho theo quy định của pháp luật.
 • Làm đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Cam kết tuân theo các vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình áp dụng đất. Không làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của người áp dụng đất.
 • Khi tìm thấy những cổ vật thuộc quyền bảo vệ của Nhà nước phải giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hay không còn thời gian áp dụng đất thì phải làm việc bàn giao lại đất. Không được chiếm dụng để tiếp tục áp dụng.
Chủ đất có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật
Chủ đất có nghĩa vụ làm đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

Việc công chứng các văn bản về quyền của người áp dụng đất

Tất cả các vấn đề về quyền của người áp dụng đất đều phải được công chứng, chứng thực. Nhằm đảm bảo xác định tính pháp lý. Bảo quyền lợi của người áp dụng đất.

Những hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng hay được tặng, thế chấp đất hay những tài sản liên quan tới đất phải được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có thể xem xét không yêu cầu công chứng hay chứng thực là những trường hợp kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng cho thuê lại qsd đất hoặc tài sản gắn liền với đất. Văn bản chuyển nhượng mục đích áp dụng đất. Hợp đồng chuyển nhượng qsd đất và tài sản gắn liền với đất sẽ được công chứng theo yêu cầu của các bên tham gia giao dịch, ký và đồng.

Văn bản về quyền của người sử dụng đất cần được công chứng.
Văn bản về quyền của người áp dụng đất cần được công chứng.

Việc công chứng các văn bản trên sẽ được làm và xét duyệt tại UBND địa phương đó.

Điều kiện chuyển nhượng quyền áp dụng

Quy định tại điều 188 luật Đất đai 2013 như sau:

1. Người áp dụng đất được làm các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp qsd đất. Hoặc góp vốn bằng qsd đất khi có các điều kiện sau đây:

 • a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186. Trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.
 • b) Đất hiện không có tranh chấp quyền áp dụng đất.
 • c) Quyền áp dụng không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • d) Trong thời hạn áp dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người áp dụng đất khi làm các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, đấu giá quyền áp dụng đất. Hoặc quyền thế chấp qsd đất, góp vốn bằng quyền áp dụng đất phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp qsd đất, góp vốn bằng qsd đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Và phai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Theo đó, khi muốn chuyển nhượng qsd đất thì chủ đất phải có giấy chứng nhận qsd đất. Và đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Đặc biệt là đất còn trong thời hạn áp dụng đất.

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì chủ đất phải có giấy chứng nhận qsd đất.
Muốn chuyển nhượng thì chủ đất phải có giấy chứng nhận qsd đất.

Như vậy kể cả trường hợp có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận qsd đất mà chưa làm thủ tục để được cấp thì cũng chưa được phép chuyển nhượng. Mà phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận qsd đất trước.

Hình thức chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định thủ tục chuyển nhượng quyền áp dụng đất như sau:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản làm các quyền của người áp dụng đất được làm như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng qsd đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại đất đai và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi qsd đất chăn nuôi trồng trọt. Hợp đồng chuyển nhượng qsd đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là cơ quan vận hành kinh doanh bất động sản. Phải được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế qsd đất, qsd đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng. Hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

Văn bản về thừa kế qsd đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng.
Văn bản về thừa kế qsd đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng.

d) Việc công chứng làm tại các cơ quan hành nghề công chứng. Việc chứng thực làm tại Ủy ban người dân cấp xã.

Theo đó, khi mua bán đất đai thì hai bên phải thành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền áp dụng đất. Hợp đồng phải có công chứng chứng thực.

Tóm lại

Bên trên là chia sẻ của chúng tôi về quyền áp dụng đất và những thông tin liên quan. Chắc chắn những thông tin này sẽ cực kỳ hữu ích với bạn. Nào hãy cùng nghiên cứu nếu bạn hiện để mắt đến luật nhà đất nhé. Đừng quên truy cập Nickyssecretsociety để mua bán nhà đất nhanh chóng.

👉 👉👉 Xem thêm ngay: Mẫu đơn kiến nghị đất đai đúng quy định

Từ khoá liên quan về chủ đề Những điều về quyền áp dụng đất ai cũng nên biết

——————————————————————————————

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Nickyssecretsociety – Kênh Thông Tin Bất Động Sản

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Những điều về quyền áp dụng đất ai cũng nên biết rồi nhé. Hãy cùng Nickyssecretsociety đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức thống kê hữu ích hơn nhé!. Cảm ơn bạn đã để mắt theo dõi.

Nguồn: Những điều về quyền áp dụng đất ai cũng nên biết